ຕະປູມຸງຫລັງຄາ

  • Steel Nail Umbrella Roofing Nail

    ຕະປູມຸງຫລັງຄາເຫລັກເຫລັກ

    ຕົວ ກຳ ນົດການຕົ້ນຕໍຂອງ Shanked Roofing Nail: 8BWG × 2″ 9BWG × 1.5″ 10BWG × 1.75″ 8BWG × 2.5″ 9BWG × 2″ 10BWG × 2″ 8BWG × 3″ 9BWG × 2.5″ 10BWG × 2.5″ 8BWG × 2.5″ 8BWG × 2.5″ 8BWG × 2.5″ 8BWG ″ 10BWG × 3″ HDC ມຸງຫລັງຄາເລັບຫລັກ 8BWG × 1.5″ 9BWG × 2″ 10BWG × 2″ 8BWG × 3″ 9BWG × 2.5″ 10BWG × 2.5″ 8BWG × 4″ 9BWG × 3″ 10BWG × 3″ 10BWG × 3″ 10BWG × 3″ 10BWG × 3″ 10BWG × 3″ 10BWG × 3″ 10BWG × 3″ 10BWG 12BWG × 1.75″ 13BWG × 1.75″ 11BWG × 2″ 12BWG × 2″ 13BWG × 2″ 11BWG × 2.5″ ໝາຍ ເຫດ: 8BWG = 4.19mm, 9BWG = 3.76mm, 10BWG = 3.4mm. 11BWG = 3.02mm, 12BWG = 2.8mm, 13BWG = 2 ….