ການແບກຫາບບານ

  • Deep Groove Ball Bearing

    ການແບກບານເລິກ Groove

    ລາຍລະອຽດອຸປະກອນການເຈາະບານ Groove ລູກປືນເຫຼັກ ສຳ ເລັດຮູບປະສົມນ້ ຳ ມັນ ສຳ ເລັດຮູບ 6000 ຊຸດ 604.605.606.607.608.609.6000.6001.6002.6003.6004.6005.6006.620.6.620220.620.620220.620.620220.620.620220.620.620220.620.620220.620.620220.620.620220.620.620220.620.620220.620.620220.620.6201 .6212 6300 ຊຸດ 634.635.636.637.638.639.6300.6301.6302.6303.6304.6305.6306.6307.6308.6309.6310.6311.6312 6400 ຊຸດ 6403.6404.6405.6406.6407.6408.6409.6410.64114412.64.61944.6.615.6.644.6.6.6.163.1104.6.123.110.130 216.110.130.130.130.130.130.130.160.130.130.130.130.130.130.130.130.130.110.130.130.130.110.130.130.130.130.110.130.110.130.110.130.110.110.130.130.110.130.110.110.110.110.110.110.110110630